Філія каси працює за адресою: вулиця Соборна, 12 (вхід з рогу пр-ту Центрального) з понеділка по п'ятницю з 11:00 до 19:00, у суботу у телефонному режимі
+38 (067) 170-10-77
ДОГОВІР ОФЕРТИ

Продаж квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта music-center.fun (ФОП Павліщева Л.Б.)


1. ВИЗНАЧЕННЯ

1. У цьому документі нижче приведені Терміни які використовують в однині чи множині (якщо інше НЕ витікає з СЕНСУ терміну і (або) визначення) в наступному значення:

1.1. "Агент" - (music-center.fun), уповноважений діяти на підставі Укладення договорів з принципалом по оформленню та продажу квитків на Заходи.

1.2. "Ануляція" - видалення квитків із Замовлення з автоматичності перекладу їх у вільний продаж в Системі. Замовлення, що не сплачено в період дії броні, анулюється автоматично після закінчення періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. "Квиток" - документ, що формується з використанням Автоматизованої Системи Агента на фірмовому бланку, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, переглядання, прослуховування) заходу, містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділене покупцеві місці на Западе (секторі, ряду и інше), вартість послуги відвідування Заходу и суму сервісного збору, також Додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.4. "Електронний квиток" - документ, що формується з використанням Автоматизованої Системи Агента на паперовій або електронному носії, засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, переглядання, прослуховування) Заходу, штрих-код, що містить: номер замовлення, прізвище та ім'я одержувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене покупцеві місце (сектора, ряду та інше), вартість послуги відвідування Заходу і сума сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу і / або Агентом та залежить від можливості використання в місці проведення Заходу Автоматизованої системи контролю доступу на основі прочитування штрих- або кюар-коду перед початком Заходу згідно з умовами дійсної оферти.

1.5. "Бронь" - сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.6. "Період дії броні" - період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього періоду дії броні.

1.7. "Замовлення" - один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. "Захід" - культурно-видовищний захід, в тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки по пред'явленню спеціального документа - квитка.

1.9. "Організатор заходу" - юридична особа, приватний підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходів на підставі відповідних договорів.

1.10. "Оферта" - цей договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта music-center.fun), опублікований на електронну адресу http:// music-center.fun /dogovor_oferty .

1.11. "Покупець" - фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання та оформлення квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. "Одержувач квитка" - фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, відповідно до умов цієї Оферти.

1.13. "Принципал" заходу - юридична особа або приватний підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов'язання з продажу квитків Покупцям.

1.14. "Сервісний збір" - грошові кошти, які додатково стягуються з Покупця при реалізації квитків за надані Агентом послуги бронювання і оформлення квитків, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Величина Сервісного збору для кожного квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитки, становить 10% (Десять відсотків), але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально встановленому Агентом.

1.15. "Система" - автоматизована інформаційна система music-center.fun - програмний комплекс, призначений для бронювання квитків і складається з web-порталу music-center.fun, і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимоги щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Електронним квитком, а також забезпечує при заповненні бланка Електронного квитка та випуску Електронного квитка збереження унікальних серії і номера Електронного квитка.

1.16. "Субагент" - юридична особа приватний підприємець, або фізична особа, яка здійснює продаж квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не сказано в договорі між Агентом і субагентів.

1.17. "Точка продажу" - каса і web-сайти в мережі Інтернет за продажу квитків як Агента, так і субагентами Агента.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дійсна оферта регламентує умови і порядок продажу квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, в тому числі електронних квитків, проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту оферти). Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж квитків, в тому числі електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов і оплати квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливо лише в порядку і на умовах, встановлених цією офертою.

2.4. При придбанні квитків у Агента юридичною особою оплата квитків проводиться юридичною особою тільки за допомогою перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунку, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтерне. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Пропоновані можливості означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт music-center.fun, і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця в разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Дійсна Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.


3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення і продажу Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією офертою (далі по тексту - Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і / або Організатора заходу, і / або третіх осіб з продажу квитків, що діють від свого імені і / або від імені Принципала або Організатора заходу, як і за організацію і факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агенту та / або субагентами своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані агентом в процесі оформлення квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто та адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцеві Послуг, обумовлених дійсною офертою, в тому числі з метою отримання Покупцем рекламних повідомленнях про Заходи, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється в зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в замовленні, є добровільно наданими ним і третіми особами при оформленні квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з офертою.


4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Справжня оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Ухвалення Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного здійснення Покупцем дій, зазначених у п.4.3 цієї Оферти (акцепт оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно висновку письмового договору (п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного здійснення наступних дій:

- звернення в Точку продажу і / або звернення до Інтернет-сайту Агента та / або субагента, і / або дзвінок до Контактного центру Агента та / або субагента;
- вибір конкретного Заходу та категорії квитка, із наявних на момент звернення Покупця;
- ознайомлення з умовами цієї Оферти;
- ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання квитка: Квитка або Електронного квитка, здійснює оплату Замовлення відповідно до обраного Покупцем способом придбання і відповідно до способу оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Сплативши за послугу Замовлення Покупець або отримує Квиток самостійно в Точках продажів, або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка в пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходи.

4.5.1. При замовленні квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента та / або субагентами Покупцеві повідомляється (або надсилається sms-повідомлення на контактний номер телефону та (або) електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем і ім'ям, якщо подібне вже є).

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Агентом на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправка Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем обов'язків по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі справляння Сервісного збору).


5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких знаходиться на сайті Агента та / або субагентами і (або) повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж визнається здійсненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи або в момент надходження грошових коштів Агенту.

5.3. У разі оплати Замовлення банківською картою на web-сайті Агента та / або субагентами Покупець зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або Субагентва і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про яких надана на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п.5.2 цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При несплаті Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданими і анулюється.


6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Кошти, що надійшли Агенту в якості оплати Квитка або Електронного квитка, підлягають поверненню Покупцю тільки в разі відміни / заміни Заходу і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа Принципала / Організатора заходу в якому вказуються умови (термін, час, місце) і порядок повернення квитків. З інформацією про порядок, строки, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У разі, якщо повернення грошових коштів Покупцям за скасованим чи заміненим Заходом, за квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала і (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала і (або) Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента. За заміненим або перенесеним Заходом, якщо Покупець не згоден на заміну / перенесення, він має право написати заяву на ім’я Прнципала і (або) Організатора Заходу с проханням повернути кошти. Заяви необхідно подати у 10-ти денний термін, з запланованої дати Заходу, в касах Принципала і (або) Організатора заходу, якщо інше не зазначено в офіційному листі Принципала і (або) Організатора. Термін розгляду заяв Принципалом (Організатором) 30 днів, з моменту закінчення дати прийому заяв.
Покупець не має права пред'являти претензії до Агента.

6.2. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажів або на Інтернет-сайті Агента і субагентів, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала / Організатора Заходу згідно з пунктом 6.1. даної Оферти.

6.3. Грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

6.4. Повернення грошових коштів відповідно до умов цієї Оферти за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору.

6.5. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованою будь-яким штучним способом інформацією.

6.6. Відповідно до Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затвердженої Наказом Міністерства культури і мистецтв України №452 від 07.07.1999 року, Закону України «Про театри і театральну справу» та Закону України «Про захист прав споживачів» усі претензії по якості наданої або не наданої Видовищної послуги, а так само будь-які вимоги по поверненню Номінальної вартості Квитка, компенсації збитків чи шкоди у зв'язку із скасуванням, перенесенням або зміною Заходу, або якістю його проведення, можуть пред'являтися тільки Покупцем, і винятково Організатору як безпосередньому виконавцеві Видовищних послуг. Повернення таких сум Агентом можливий тільки у випадку якщо про це між Організатором та Агентом буде досягнута окрема домовленість, і Організатор забезпечить Агента необхідними грошовими коштами для їхнього повернення Покупцям.


7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКІ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну квитків на Заходи та сервісні послуги інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу квитків, наявні категорії Квитків та іншу інформацію щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та / або продажу квитків.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати квитка із запропонованих Агентом на сайті і / або Точках Продажу Агента. При цьому, Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті.

7.1.5. За власним вибором купувати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід допускається Принципалом і (або) Організатором Заходи і вказана Агентом на Сайті Агента.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією офертою. Така відмова спричинить за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Агента.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами купівлі квитків і умовами цієї Оферти і прийняти їх при здійсненні купівлі квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, оскільки сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення.

7.2.3. Сплатити в повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення, звернутися в Точки Продажі Агента не пізніше дати проведення Заходу для отримання квитка. У момент звернення для отримання квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача квитка. Пред'явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Одержувач квитка не здійснив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Агента, Агент визнається, як належно виконавший свої зобов'язання, передбачені цією офертою. Покупець не має права пред'являти претензії до Агенту в разі неотримання квитка до дати проведення Заходи з причин, не залежних від Агента.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення / оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених в ній умовах відмовити Покупцеві в продажу йому квитка і наданні Послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, в тому числі Інтернет-сайту, припиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою проведення профілактичних робіт і запобігання випадкам несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір.

- за персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення квитків через контакт-центр (телефон, он-лайн чат, e-mail);
- за формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками і відправку по електронній пошті Покупцеві;
- за бронювання квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу, протягом певного часу при оформленні Замовлення;
- за друк Квитків для формування Замовлення;
- за друк Квитків в Точці продажу;
- за оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали;
- за прийом і інкасацію грошових коштів при оформленні Замовлення і при отриманні квитків;
- за оформлення, обробку та документальний супровід замовлень квитків з оплатою за рахунком-фактурою;
- за оформлення та персональну обробку контакт-центром колективних замовлень квитків (кількість квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходу максимум)
- інші послуги.
Розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно і може бути змінений в будь-який час.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати квитка або Електронного квитка перед тим, як зробити продаж квитка.

7.3.7. Анулювати оформлений Замовлення, якщо він не буде оплачений в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлене для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Пропоновані можливості відмовити йому в подальшому в наданні послуг.

7.4. Агент зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

- необхідну інформацію про конкретний Захід, надану Агенту Організатором даного заходу. (За достовірність інформації відповідальність несе Організатор)
- необхідну інформацію про дату, місце і час повернення коштів за придбані квитки в разі скасування / заміни / перенесення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала і / або Організатора заходу.
- інструкції для оформлення / оплати / отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті і надає в Точках продажу Агента.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлених ним Замовлень.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації і здійснення взаємодії між Принципалом (і / або Організатором) і Покупцем з метою продажу квитка.

8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця і / або його суб'єктивною оцінкою. Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець бере на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих ним своїх особистих даних.

8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення / оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором Оферти, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії і рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність і (або) захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для виходу на веб-сайт Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов'язані з цією офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.


9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою справжню адресу електронної пошти, телефону, а також вказати свої прізвище та ім'я отримувача Квитка (в окремий випадках паспортні дані якщо є такі вимоги згідно із Законами України та / або Принципала і / або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача квитка, паспортні дані), а так само в разі надання неправдивої або недійсної інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він в повній мірі несе відповідальність за повідомлення помилкового або недійсного електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцю на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом і / або Організатором Заходу, і на це вказано Агентом в момент оформлення Електронного квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, що зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження і захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред'явлений першим.


10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов'язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія (заява) подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються, в термін не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Претензія розглядається Агентом в термін не більше 30 (тридцяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, що виникли суперечки підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферті.